null

45/WIR/2021 -Realizacja obiektu małej architektury - skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Dzielnicy Wilanów.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Termin składania ofert: do 15.12.2021 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 r. o godz. 12:15

Wadium:  10.000,00 zł

Wszelkie informacje dotyczące postępowania na platformie – wejście następuje poprzez link:

 

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/46580/details

 

Na podstawie art.286 ust. 5 ustawy Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego do dnia 21.12.2021 r. do

godz. 12:00.

Termin składania ofert: do 15.12.2021 r. do godz. 12:00 do 21.12.2021 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 r. o godz. 12:15 21.12.2021 r. o godz. 12:15
Wadium: 10.000,00 zł
Wszelkie informacje dotyczące postępowania na platformie – wejście następuje poprzez link:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/46580/details