null

Anna Świderska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest trzecią kadencję. Kandydowała z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Urodzona w 1982 roku.
Mieszkanka Wilanowa Zachodniego.

  • Pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
  • Uczestniczy w pracach Komisji Inwestycji i Finansów.

Stan cywilny: mężatka. Dwoje dzieci.
Wykształcenie: wyższe, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła także studia podyplomowe Kontrola i Audyt w Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Zawodowo: audytor w firmie ubezpieczeniowej.
Zainteresowania: kino i teatr, podróże. Kocha zwierzęta.
Kontakt do radnej: e-mail: aswiderska@radni.um.warszawa.pl