null

Danuta Zygańska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest piątą kadencję.
Kandydowała z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Mieszka na Zawadach.
W Radzie Dzielnicy pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady.
Uczestniczy w pracach Komisji:

  • Komisji Edukacji i Wychowania;
  • Komisji Inwestycji i Finansów;
  • Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska;
  • Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
  • Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego

Stan cywilny: mężatka. Dwóch synów.
Wykształcenie: średnie – pomaturalne.
Zawodowo: pracowała w administracji, wieloletni ławnik w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa – Wydział Spraw Rodzinnych. Obecnie przebywa na emeryturze.
Zainteresowania: prawo cywilne, prawo administracyjne, sport, teatr.
Kontakt do radnej: e-mail: dzyganska@radni.um.warszawa.pl
tel. 660 794 202