null

Ewa Sadowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest trzecią kadencję.
Kandydowała z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Mieszkanka Wilanowa Wysokiego.
W Radzie Dzielnicy pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady.
Uczestniczy w pracach Komisji:

  • Komisji Edukacji i Wychowania;
  • Komisji Inwestycji i Finansów;
  • Komisji Kultury, Promocji i Sportu.

Stan cywilny: mężatka. Dorosła córka, dwóch wnuków.
Wykształcenie: wyższe, absolwentka Wydziału Humanistyczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Zawodowo: związana z edukacją i wychowaniem.
Zainteresowania: podróże i pielęgnacja działki.
Kontakt do radnej: e-mail: esadowska@radni.um.warszawa.pl