null

Garaże przeznaczone do najmu w drodze negocjacji poza konkursem ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie negocjacji poza konkursem ofert oraz szczegóły dotyczące negocjacji poza konkursem ofert zostały zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

 

https://eto.um.warszawa.pl/category/169/announcement/69032

 

Termin składania ofert: do godziny 10:00 dnia 19.12.2022 r.