null

Informacje o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w Dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1129/2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych - link


Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy - zał. 1a

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zał. 1b

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy - zał. 2

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – zał. 3

Załączniki: