null

Informacje o zgłoszeniach budowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje dotyczące zgłoszeń budowy: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych, kontenerowych stacji transformatorowych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, sieci cieplnych i sieci telekomunikacyjnych dostępne są:


w wyszukiwarce publicznej RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych): 
https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl,


na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: 
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/zgloszenia_budowy/default.htm.