null

Informacje o złożonych wnioskach oraz wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje dotyczące złożonych wniosków i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dostępne są w wyszukiwarce publicznej RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych):