null

Internet WiFi w Dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy uczestniczył w projekcie pt. „Instalacja Internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”, dofinansowanym ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.1, Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

 

Opis projektu pn. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta st. Warszawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jest na stronie Urzędu m.st. Warszawy:

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/modernizacja-i-rozbudowa-sieci-teleinformatycznej-urz-du-mst-warszawy

 

Projekt realizowany został w ramach modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy i polegał na zbudowaniu 9 punktów bezpłatnego dostępu Internetu poprzez sieć WiFi.

Tu można się zapoznać z lokalizacjami poszczególnych punktów WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów

Zasady korzystania z Internetu bezprzewodowego UM-Warszawa

Regulamin korzystania z Internetu WiFi

lokalizacja nr 1 - teren między  budynkami Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy zlokalizowanymi przy ul. Franciszka Klimczaka 2 i 4

Punkt dostępowy WiFi został zainstalowany na antenie umieszczonej między budynkiem Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Franciszka Klimczaka 2 i budynkiem przy ul. Franciszka Klimczaka 4. Swoim zasięgiem obejmuje teren pomiędzy budynkami Urzędu. Można z niego również korzystać na placu zabaw sąsiadującym z budynkiem przy Franciszka Klimczaka 2 na terenie plaży Wilanów. Sygnał do punktu dostępowego WiFi dostarczany jest za pomocą łącza stałego.

lokalizacja nr 2 - parking przy Muzeum Pałac w Wilanowie – ul. Stanisława Kostki Potockiego 31A

Punkt dostępowy WiFi został zainstalowany na słupie oświetleniowym zlokalizowanym na terenie parkingu Pałacu w Wilanowie. Sygnał internetowy dostarczany jest do słupa oświetleniowego, znajdującego się w pasie drogowym ul. Przyczółkowej w sąsiedztwie poczty w Wilanowie, a następnie za pomocą radiolinii przesyłany do samego punktu dostępowego WiFi. Sygnał WiFi obejmuje swoim zasięgiem zarówno parking, jak i cały rejon pętli autobusowej.

 

lokalizacja nr 3 - boisko Orlik przy ul. Adama Worobczuka w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej

Punkt dostępowy WiFi zainstalowany został na słupie oświetleniowym obiektu sportowego. Sygnał internetowy przesyłany jest za pomocą sieci GSM. Sygnał WiFi swoim zasięgiem obejmuje boiska sportowe oraz sąsiadujący z nimi plac zabaw. Przy wejściu na kompleks "Orlik" znajduje się tablica informująca o projekcie. 

 

 

lokalizacja nr 4 - boisko Orlik – ul. Syta 123

Punkt dostępowy WiFi zainstalowany został na słupie oświetleniowym obiektu sportowego. Sygnał internetowy przesyłany jest za pomocą sieci GSM. Sygnał WiFi swoim zasięgiem obejmuje boiska sportowe oraz sąsiadujący z nimi teren przedszkola nr 416 w Warszawie.

 

lokalizacja nr 5 - plac zabaw – ul. Gronowa 1, róg Przyczółkowej

Punkt dostępowy WiFi zainstalowany został na wyłączonym z eksploatacji słupie oświetleniowym, znajdującym się na terenie placu zabaw. Sygnał internetowy przesyłany jest za pomocą sieci GSM. Sygnał WiFi swoim zasięgiem obejmuje plac zabaw oraz sąsiadujące z nim domy mieszlalne.

 

lokalizacja nr 6 - plac zabaw – ul. Gubinowska

W lokalizacji tej zostały zainstalowane dwa punkty dostępowe WiFi. Pierwszy na elewacji frontowej Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30, który swoim zasięgiem obejmuje plac zabaw, sąsiadujący ze szkołą. Drugi punkt dostępowy został umieszczony na elewacji hali basenu Zespołu Szkół nr 2, który swoim zasięgiem obejmuje kompleks sportowy sąsiadujący z basenem. Sygnał internetowy do obu punktów dostępowych przesyłany jest za pomocą łącza stałego.

 

 lokalizacja nr 7 - plac zabaw – ul. Vogla 40A w rejonie ulicy Europejskiej

Punkt dostępowy WiFi został zlokalizowany w bardzo urokliwym miejscu Wilanowa nad Jeziorem Powsinkowskim w rejonie ulicy Vogla, w miejscu sąsiadującym z placem zabaw. Jest to miejsce uczęszczane przez wiele osób od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Można tu przyjść z dziećmi na plac zabaw, łowić ryby, grillować, odpoczywać. Sygnał internetowy przesyłany jest za pomocą sieci GSM. Punkt dostępowy WiFi został zainstalowany na maszcie i swoim zasięgiem obejmuje dużą część jeziora.

 

lokalizacja nr 8 - plac zabaw – ul. Zaściankowa, róg ul. Bruzdowej 

Punkt dostępowy WiFi został zainstalowany na maszcie i swoim zasięgiem obejmuje plac zabaw oraz sąsiadujące z placem domy mieszkalne. Sygnał internetowy przesyłany jest za pomocą sieci GSM. 

 

Załączniki: