null

Katarzyna Radzikowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest trzecią kadencję. Kandydowała z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów.
Urodzona w 1975 roku.
Mieszkanka Wilanowa od 12 lat.
Uczestniczy w pracach Komisji:

  • Komisji Inwestycji i Finansów;
  • Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska;
  • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego.

Stan cywilny: mężatka. Dwoje dzieci.
Wykształcenie: wyższe, absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geodezji i Katastru Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium PR prowadzonego przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Zawodowo: specjalista PR i marketingu, zarządca nieruchomości, politolog.
Zainteresowania: dialog społeczny, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne. 
Kontakt do radnej: e-mail: kradzikowska@radni.um.warszawa.pl
tel. 502 579 008