null

Małgorzata Gabriel

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest po raz pierwszy. Kandydowała z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów.
Mieszkanka Wilanowa Zachodniego tzw. Miasteczka Wilanów.
Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Uczestniczy w pracach Komisji:

  • Komisji Mieszkaniowej;
  • Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego.

Stan cywilny: mężatka. Dwoje dzieci.
Wykształcenie: wyższe, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła aplikację sądową i adwokacką.
Zawodowo: Adwokat. Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Partner w kancelarii adwokackiej.
Współzałożycielka i członek Zarządu Fundacji „Nasze Miasteczko”.
Zainteresowania: wielbicielka rock and rolla, dobrej architektury i kawy.
Kontakt do radnej: e-mail: mgabriel@radni.um.warszawa.pl