null

Maria Skłodowska-Curie patronką Szkoły Podstawowej nr 400 w Wilanowie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z góry Szkoły Podstawowej nr 400 oraz jej otoczenia. Na pierwszym planie boisko szkoły otoczone wysokim ogrodzeniem. W głębi budynek szkoły wśród drzew. W oddali budynki osiedla Wilanów.

W dniu 26 sierpnia br. Rada Miasta Stołecznego Warszawy jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie przy ul. Oś Królewska 25.
​​​​​​​

Od tej pory szkoła nosić będzie imię wybitnej polskiej noblistki. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Szkolny rekomendowały Marię Skłodowską-Curie na patronkę szkoły w przekonaniu, że będzie ona dla uczniów wzorem pracowitości, wytrwałości oraz konsekwencji w dążeniu do celu. Osoba patronki pozwoli ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów, nada jej charakter i uczyni rozpoznawalną w środowisku lokalnym, a także będzie ją integrować.