null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów została powołana 1 maja 2011 r. Uchwałą nr X/38/2011 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Tekst Uchwały oraz statut MRDW znajdują się w załączniku.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów odbyło się 26 października 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11.

Radni MRDW

Łukasz Czarnecki      Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30
Maja Koszewska       Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30
Aleksandra Pałka     Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30
Agnieszka Janczewska  Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej ul. Uprawna 9/17
Agnieszka Perko       mandat wygaszony
Łukasz Stawicki        XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego
Aleksandra Bielecka  XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego
Agata Walczak         Niepubliczne Gimnazjum Polsko Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie

Na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów radni w głosowaniach tajnych wybrali Prezydium MRDW:

Przewodniczący  Łukasz Stawicki

Wiceprzewodnicząca Aleksandra Bielecka

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Janczewska

Radni wybrali również Sekretarza Rady. Została nim Agnieszka Perko.


W środę, 8 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów.

Podczas sesji został wygaszony mandat radnej Agnieszki Perko, dotychczasowego sekretarza MRDW. Jej obowiązki przejął Jan Mroczek. Radni wybrali również delegatów do Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Dzielnicę Wilanów będą reprezentowały: Maja Koszewska i Agnieszka Janczewska.

Podczas sesji ukonstytuowały się dwie komisje Rady: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Spraw Społecznych i Ekologii.