null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów została utworzona w 2011r. w celu upowszechniania idei i pobudzania aktywności obywatelskiej wśród wilanowskiej młodzieży. Dzięki funkcjonowaniu Rady młodzież ma możliwość angażowania się w sprawy wspólnoty lokalnej. W skład Rady wchodzą przedstawiciele społeczności uczniowskiej z wilanowskich szkół oraz młodzi mieszkańcy Wilanowa, którzy uczęszczają do szkół poza terenem dzielnicy. Kadencja Rady trwa 3 lata. Aby zostać Radnym trzeba mieć od 13 do 19 lat.

Kontakt z radą:

kontakt@mrdw.wilanow.pl

+48 721 807 329

https://mrdw.wilanow.pl/index.php

Social media:

https://www.facebook.com/mrdwilanow/
https://www.instagram.com/mrdwilanow