null

Nieodpłatna Pomoc Prawna m.st. Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

Od 21 marca 2022r. w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19, mając na względzie ważny interes społeczny zostaje przywrócona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji na terenie m.st. Warszawy. 
Pomoc prawna w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego udzielana będzie:

•    podczas wizyty w punkcie-przy zachowaniu reżimu sanitarnego ,
•    zdalnie: telefonicznie lub mailowo.

Na poradę prawną można umówić się:
•    telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 19115- czynny całą dobę 7 dni w tygodniu
•    mailowo; wysyłając zgłoszenie na adres pomocprawna@um.warszawa.pl

lub pod jeden z poniższych adresów mailowych punktów (wykaz w załączniku), wskazując preferowaną formę kontaktu (telefon, mail) .

Nieodpłatne porady adresowane są do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.
Uwaga: przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości). 

Opisy poszczególnych form pomocy oraz dane teleadresowe wraz z wykazem dyżurów w poszczególnych punktach w Warszawie znajdują się w załącznikach.
 

Załączniki: