null

Nieodpłatna Pomoc Prawna m.st. Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że punkty pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. będą przyjmowały Klientów od 3 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1772/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2023 w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy.

Od 1 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski nieodpłatne porady prawne i obywatelskie są świadczone tylko osobiście w punkcie z wyjątkiem pomocy udzielanej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Więcej szczegółów pod adresem: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie 
 

Na poradę prawną można umówić się:
•    telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 19115- czynny całą dobę 7 dni w tygodniu
•    mailowo; wysyłając zgłoszenie na adres pomocprawna@um.warszawa.pl

lub pod jeden z poniższych adresów mailowych punktów (wykaz w załączniku), wskazując preferowaną formę kontaktu (telefon, mail) .

Nieodpłatne porady adresowane są do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.
Uwaga: przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości). 

Opisy poszczególnych form pomocy oraz dane teleadresowe wraz z wykazem dyżurów w poszczególnych punktach w Warszawie znajdują się w załącznikach.
 

Załączniki: