null

Nowe procedury związane z jawnością procesu inwestycyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Urzędzie Dzielnicy Wilanów od dnia 10 grudnia 2019 r. obowiązują nowe regulacje i procedury antykorupcyjne. W internecie sukcesywnie publikowane będą m.in. decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Aby zapewnić pełną transparentność i przejrzystość w procesie wydawania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie m.st. Warszawy wprowadzone są nowe rozwiązania, które zwiększą kontrolę społeczną nad toczącymi się w stołecznych urzędach postępowaniami.

Pakiet nowych procedur i regulacji obejmuje publikację w Internecie:

  • wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;
  • wydawanych pozwoleń na budowę;
  • umów podpisywanych z art. 16 „Ustawy o drogach publicznych”;
  • informacji o wnioskach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • informacji o zgłoszeniach robót budowlanych;
  • informacji o wnioskach o pozwolenie na budowę;
  • informacji o wnioskach o wydanie warunków zabudowy.

W Internecie pojawią się nie tylko bieżące informacje, ale będą również sukcesywnie zamieszczane dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań od początku bieżącej kadencji samorządu, a także te co do których pojawiać się będą wnioski o dostęp do informacji publicznej.

W związku z tym, że zgłoszenia i wnioski wpływające do urzędów nie mogą być publikowane ze względu na prawa autorskie – zamieszczane będą informacje m.in. o tym, kto złożył wniosek lub zgłoszenie i jakiej działki ono dotyczy.

Dzięki temu rozwiązaniu każdy będzie miał wgląd w prowadzone postępowania związane z procesami inwestycyjnymi i zagospodarowaniem przestrzennym Warszawy. Nowe procedury i regulacje wchodzą w życie od 10 grudnia br., informacje dotyczące wcześniejszych postępowań będą stopniowo uzupełniane.

Wykazy i informacje o decyzjach dotyczące publikacji są pod linkiem