null

Numery kont bankowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konta bankowe
Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Wilanów
02-797 Warszawa,
ul. Franciszka Klimczaka 2
CitiBank

W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku przez Centrum Obsługi Podatnika obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej informujemy, że do obsługi płatności z ww. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika, tj. dla:

- opłaty skarbowej rachunek nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych rachunek nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144


 75 1030 1508 0000 0005 5003 4018 wpłaty z tytułu:

 • opłat administracyjnych za czynności urzędowe
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłat adiacenckich
 • opłat z tytułu renty planistycznej
 • opłat za najem i dzierżawę nieruchomości
 • opłat za nabycie nieruchomości (gruntu)
 • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłat z tytułu zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego

 63 1030 1508 0000 0005 5001 6192 wpłaty z tytułu:

 • rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska
 • opłat przedsiębiorstw za usunięcie lub przesadzenie drzew
 • kary za wycięcie drzew bez decyzji

51 10301508 0000 0005 5001 6117 wpłaty z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych, tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne
 • opłat ewidencyjnych

07 10301508 0000 0005 5001 6036 wpłaty z tytułu:

 • opłat za udostępnienie danych z ewidencji

73 10301508 0000 0005 5001 6109 wpłaty z tytułu:

 • wadium
 • kaucji gwarancyjnej

 32 1030 1508 0000 0005 5001 6168 wpłaty z tytułu:

 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


29 1030 1508 0000 0005 5001 6222  wpłaty z tytułu:

 •          opłaty geodezyjno - kartograficzne


12 1030 1508 0000 0005 5003 4085 wpłaty z tytułu:

 • odbioru odpadów komunalnych – dla osób fizycznych i podmiotów prawnych nie posiadających indywidualnych nr rachunków bankowych nadawanych przy złożeniu deklaracji