null

Paweł Czarnecki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest po raz pierwszy. Kandydował z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.  Od 2015 roku  związany  z Nowoczesną.
Urodzony w 1974 roku.
Mieszkaniec Miasteczka Wilanów.
Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego.
Uczestniczy w pracach Komisji:

  • Komisji Mieszkaniowej; 
  • Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Wykształcenie: wyższe, absolwent Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Zawodowo: związany z Kancelarią Bankową, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ekspert w dziedzinie gruntów komercyjnych.
Zainteresowania: bieganie, narciarstwo, wspinaczka na wulkany, podróże.
Kontakt do radnego: e-mail: pczarnecki@radni.um.warszawa.pl