null

Podatki i opłaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w związku z powstaniem od 1 października 2019 r. Centrum Obsługi Podatnika sprawy dotyczące podatków można załatwić w siedzibie COP  przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.

Istnieje możliwość umówienia wizyty na stronie https://rezerwacje.um.warszawa.pl/ lub mailowo Rezerwacje.COP@um.warszawa.pl    

Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115.
Korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy Sekretariat.COP@um.warszawa.pl lub przez ePUAP.

W punkcie podawczym Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego Urzędu Dzielnicy możliwe jest bez uprzedniego umówienia, składanie kompletnych deklaracji, pism i wniosków (niezależnie od lokalizacji przedmiotu opodatkowania). Pomocy w zakresie wypełnienia deklaracji podatkowych udzielają pracownicy Centrum Obsługi Podatnika.

Udostępnione druki do pobrania

Uwaga !!!


Informujemy, że do obsługi płatności z  tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika tj. dla:

- opłaty skarbowej rachunek nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych rachunek nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

WYMIAR OPŁATY / DEKLARACJE / - 22 44 35 001
KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY – 22 44 34 962

Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – 22 44 34 912, 22 44 34 913, 22 44 35 038

KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY – 22 44 34 971

OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 22 44 35 033

KSIĘGOWOŚĆ OPŁAT POZOSTAŁYCH, tj.  PAS DROGI, UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY, OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA - 22 44 34 963