null

Podatki i opłaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w związku z powstaniem od 1 października 2019 r. Centrum Obsługi Podatnika sprawy dotyczące podatków można załatwić w siedzibie COP  przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.

Istnieje możliwość umówienia wizyty na stronie https://rezerwacje.um.warszawa.pl/ lub mailowo Rezerwacje.COP@um.warszawa.pl    

Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115.
Korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy Sekretariat.COP@um.warszawa.pl lub przez ePUAP.

W punkcie podawczym Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego Urzędu Dzielnicy możliwe jest bez uprzedniego umówienia, składanie kompletnych deklaracji, pism i wniosków (niezależnie od lokalizacji przedmiotu opodatkowania). Pomocy w zakresie wypełnienia deklaracji podatkowych udzielają pracownicy Centrum Obsługi Podatnika.

Udostępnione druki do pobrania

Uwaga !!!


Informujemy, że do obsługi płatności z  tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika tj. dla:

opłaty skarbowej rachunek nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych rachunek nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

WYMIAR OPŁATY / DEKLARACJE / - 22 44 35 001
KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY – 22 44 34 962

Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

22 44 34 912, 22 44 34 913, 22 44 35 038

KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY – 22 44 34 971

OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

22 44 35 033

KSIĘGOWOŚĆ OPŁAT POZOSTAŁYCH, tj.  PAS DROGI, UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY, OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA

22 44 34 963