null

Pomarańczowy alert jakości powietrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś w W Warszawie, na stacji komunikacyjnej, notuje się wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu.

O ile warunki meteorologiczne nie ulegną zmianie, dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 szczególnie wzdłuż ruchliwych ulic 3.03.2021r. może przekroczyć warszawski poziom alarmowania (100 μg/m3). Zalecenia: unikanie przebywania na dworze, wietrzenia pomieszczeń, ograniczenie aktywności fizycznej. Apelujemy o informowanie Straży Miejskiej o podejrzeniach spalania odpadów, ograniczenie korzystania z transportu, zaprzestanie palenia w kominkach. Aktualna jakość powietrza http://iot.warszawa.pl i Warszawa 19115