null

Publiczne placówki oświatowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ,
KTÓRE MAJĄ SIEDZIBĘ NA TERENIE WILANOWA:

Przedszkole Nr 56 „Wesołe Kubusie”

ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
dyrektor: Ewa Popek-Kucharska
tel. 22 842-48-41, 22 842-56-33
adres strony www: https://www.p56w-wa.wikom.pl/
e-mail: p56@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole nr 416 im. UNICEF

ul. Syta 123, 02-987 Warszawa
dyrektor: Anna Kozłowska
tel./fax: 22 858-00-05
tel. 22 858-00-02
adres strony www: https://www.przedszkole416.waw.pl
e-mail: p416@edu.um.warszawa.pl

Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 416 im. UNICEF

ul. Vogla 62A lok. 16A
02-990 Warszawa
tel./fax: 22 858-00-05
tel. 22 858-00-02

Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka”

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa
dyrektor: Jolanta Kuźmińska
tel. 22 397 22 77
adres strony www: https://przedszkole420.waw.pl/
e-mail: sekretariat@przedszkole420.waw.pl

Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki

ul. J.B. Flatta 7, 02-972 Warszawa
Dyrektor: Katarzyna Dreksler-Kowalik
tel. 22 506 54 61
adres strony www: https://przedszkole424.pl/
e-mail: p424@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"

ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa
dyrektor: Anna Zakrzewska
tel. 22 642 77 61/62
adres strony www: https://www.przedszkole427.pl
e-mail: p427@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole nr 440

ul. Latoszki 24, 02-998 Warszawa
Dyrektor: Agnieszka Grabowska
tel. 22 506 50 37 
adres strony www: https://przedszkole440.edupage.org/
e-mail: p440@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego

ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa,
dyrektor: Katarzyna Potrzebowska
tel. 22 842-99-89
adres strony www: https://zs123warszawa.edupage.org
e-mail: sp169@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
dyrektor: Anna Jaczewska
tel. 22 842 93 60, 22 842 98 55
adres strony www: https://sp300.edu.pl
e-mail:sekretariat@sp300.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

ul. Świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa
dyrektor: Monika Wiącek
tel. 22 651 63 11
adres strony www: https://sp358warszawa.edupage.org
e-mail: sp358@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oś Królewska 25, 02-972 Warszawa
dyrektor: Ewa Kubacka
tel. 22 300 42 51
adres strony www: https://sp400warszawa.edupage.org/
e-mail: sp400@edu.um.warszawa.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Przedszkole nr 223 "Skarby Powsina"
Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa
p.o. dyrektora: Iwona Perzanowska
tel. 22 648-49-35
adres strony www: https://zsp3.edupage.org
e-mail: sekretariat@zsp3wilanow.pl

Zespół Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego

Szkoła Podstawowa Nr 261 im. St. Kostki Potockiego
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Kostki Potockiego
ul. Wiertnicza 26, 02- 952 Warszawa
dyrektor: Ewelina Jankowska
tel. 22 277 15 00
adres strony www: https://www.kostka-potocki.edu.pl/
e-mail: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24

al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa
dyrektor: Ewa Wojnicka
tel.22 858 20 29
adres strony www: https://www.poradniawilanow.pl
e-mail: 24@poradniawilanow.pl

Młodzieżowy Dom Kultury nr 8

ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa
dyrektor: Iwona Śródka
tel.
adres strony www: 
e-mail: mdk8@edu.um.warszawa.pl

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy:

ul. Franciszka Klimczaka 4, 02-797 Warszawa
dyrektor: Marzena Pracz
tel. 22 277 08 60
adres strony www: https://www.dbfowilanow.waw.pl/
e-mail: biuro@dbfowilanow.waw.pl