null

Punkt informacyjno-konsultacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Niebieski plakat, czerwona dłoń z wyprostowanymi palcami, z niebieskim sercem w środku. W górnej części herb dzielnicy Wilanów. Napisy - Punkt Informacyjno-konsultacyjnego, ul. Klimczaka 4, bezpłatne i anonimowe porady dla osób w kryzysie emocjonalnym, zadzwoń, 22 443 50 79

 • Dyżury psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w dniach 1 grudnia  i 8 grudnia br.  odbędą się w godzinach 9:00 do 12:30

 • Psycholog będzie dyżurował w dniu 5 grudnia br. w godzinach 9:30 do 15:00. 

 • W dniu 1 grudnia 2022 r. dyżur członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowego Zespołu Wilanów  zostaje odwołany.

 • Dyżur specjalisty ds. przemocy w rodzinie zostaje przeniesiony z 23 listopada na 30 listopada na godz.17.30-20.00

 • Dyżur członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wilanów  w dniu 29 listopada br. odbędzie się w godzinach od 16:00-17:30.  

 • Kurator specjalista będzie dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w dniu 30 listopada br. w godzinach 13.30-16.00.

 • Pedagog specjalista będzie dyżurował w dniach 28.11 i 5.12 br. w godzinach 15.00-17.30

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny

Jeśli potrzebujesz pomocy..... 
zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, który mieści się przy ul. Klimczaka 4,
parter, pokój 9, telefon 22 443 50 79.
W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dyżurują dla Was:

- psycholog
- pedagog socjoterapeuta
- specjalista kurator
- specjalista ds. przemocy w rodzinie

Zadzwoń do nas, jeśli szukasz pomocy:

 • będąc w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywasz problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nie radzisz sobie z emocjami, uczuciami, nie umiesz samodzielnie rozwiązać swoich problemów, nie widzisz sensu życia, jesteś bezradny wobec przeciwności losu, jeśli odczuwasz lek, niemoc, zwątpienie,
 • nadużywasz alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukasz i potrzebujesz wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpisz z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
 • doświadczasz przemocy w rodzinie, szukasz pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,
 • stosujesz przemoc wobec swoich bliskich, chcesz zmienić swoje postępowanie, szukasz wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Pamiętaj, kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, przeżywamy go wszyscy. Jednak nie każdy z nas ma przyjazne otoczenie, które pomoże wyjść z tego kryzysu, pomoże rozwiązać problemy lub wesprze nas w samodzielnym rozwiązywaniu trudności.

Specjaliści w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oferują bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

Bezpłatnych i anonimowych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści zgodnie z poniższym harmonogramem udostępnionym pod linkami:

 1. Harmonogram pracy psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2022
   
 2. Harmonogram pracy pedagoga socjoterapeuty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2022
   
 3. Harmonogram pracy specjalisty ds. przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2022
   
 4. Harmonogram pracy kuratora sądowego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2022


Wykaz publicznych i niepublicznych placówek udzielających pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie w m.st. Warszawa w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że na stronie:https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2
znajdują się zaktualizowane na 2022 rok wykazy placówek miejskich i zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem My Rodzice, w którym w sposób ciekawy, nowatorski i fascynujący poruszane są problemy wychowawcze.

Informacje znajdują się na portalu youtube pod poniższym linkiem.

https://www.youtube.com/channel/UC2_65qRDrzTG8_6mZzmsjrg/videos

 

Telefony zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej:

 • 0 800 12 01 48  - „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)
   
 • 47 72 99 149 - w sprawach terroryzmu
   
 • 800 12 02 26- Policyjny Telefon Zaufania. Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach
  od 8 do 22.
   
 • 116 111- Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu. Więcej informacji na stronie 116111.pl .
   
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15  do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl
   
 • 801 12 00 02- Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 801 12 00 02 uzyskają wsparcie oraz niezbędną pomoc.
   
 • 801 19 99 90- Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 0 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21. Informacje związane z problematyką   narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl.
   
 • 47 72 28 226 - całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS.  Telefon czynny
  od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00. Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy: od 21.00 w każdy piątek do 9.00 w poniedziałki. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl
   
 • 801 24 70 70- całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA.
   Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70.
  Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy
  w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl
   
 • 116 000 telefon alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego działa 24 godziny na dobę,
  7 dni w tygodniu http://www.itaka.org.pl/

Załączniki: