null

Realizowane świadczenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szczegółowe informacje znajdują sie poniżej

 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
   
 2. Zasiłek pielęgnacyjny 
   
 3. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
   
 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 
   
 5. Zasiłek dla opiekuna 
   
 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
   
 7. Świadczenie rodzicielskie
   
 8. Fundusz alimentacyjny 
   
 9. Świadczenie wychowawcze 800+
   
 10. Świadczenie Dobry Start 300+
   
 11. Świadczenie „Za życiem”
   
 12. Karta Dużej Rodziny