null

Skład Zarządu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ludwik Rakowski

Urodzony w 1975 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Podyplomowe Studia Menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszkaniec Wilanowa. W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego powiatu warszawskiego. Następnie w ciągu pięciu lat pełnił funkcję kolejno zastępcy oraz burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. W grudniu 2007 roku wybrany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na funkcję wicemarszałka, którą pełnił do 2010 roku. Radny Województwa Mazowieckiego III i IV kadencji, ponownie wybrany na V kadencję. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Żonaty, troje dzieci.

 

Burmistrz Dzielnicy - Ludwik Rakowski sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

 1. Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wilanów (WBK);
 2. Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Wilanów (WOD);
 3. Wydział Prawny dla Dzielnicy Wilanów (WPR);
 4. Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Wilanów (ZRD).

 

Artur Buczyński

Urodzony w 1972 roku, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Studia Podyplomowe: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Zarządzanie w Administracji Publicznej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Menedżer Turystyki. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Zarządzanie środkami i projektami Unii Europejskiej. W poprzednich kadencjach radny Województwa Mazowieckiego i Rady Powiatu Piaseczyńskiego. W latach 2007 – 2010 – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. W latach 20010-2014 - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Członek Komitetu Honorowego Roku Chopinowskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezes Oddziału Sadyba – Wilanów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Zastępca Burmistrza Dzielnicy - Artur Buczyński sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi dla Dzielnicy Wilanów: 

 1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów (WAB);
 2. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów (WIR);
 3. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy Wilanów (WKS);
 4. Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów (WKU);
 5. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów (WOW);

oraz koordynuje współpracę z delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa (SCB), a także wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów:

 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wilanów m.st. Warszawy;
 2. Centrum Kultury Wilanów;
 3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy;
 4. Centrum Sportu Wilanów.

 

Bartosz Wiśniakowski

Urodził się w 1983 roku w Warszawie.
Ekonomista i przedsiębiorca z dwunastoletnim stażem w sektorze prywatnym.
Ukończył studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego, w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz w dziedzinie nauki o zarządzaniu.
Do 11 grudnia 2018 r. wiceprezes w Eko-Efekt Sp. z o.o. – firmie konsultingowej utworzonej w 1992 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, świadczącej usługi z zakresu doradztwa w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Kierował zespołami realizującymi przedsięwzięcia proekologiczne o charakterze inwestycyjnym i innowacyjnym. Obsługa dotyczyła zarówno aspektów środowiskowych, jak i technologicznych, techniczno-inżynieryjnych, finansowych, organizacyjnych i prawnych. Wielokrotnie pozyskiwał i rozliczał środki finansowe z Unii Europejskiej.
Zawodowo współpracował z kilkudziesięcioma jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju, w zakresie efektywnego prowadzenia inwestycji miejskich i gminnych o charakterze infrastrukturalnym.

 Zrealizowane inwestycje, w prowadzeniu których uczestniczył to m.in.:

 • budowa farm wiatrowych,
 • budowa oczyszczalni ścieków,
 • systemy zagospodarowania odpadów w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów,
 • modernizacje oraz budowa ciepłowni i elektrociepłowni,
 • energooszczędne oświetlenie uliczne, inteligentna sygnalizacja świetlna, drogi, parkingi, chodniki,
 • termomodernizacje budynków,
 • projekty infrastrukturalne realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, klastry energii.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego kadencji 2018-2023, wybrany w warszawskim okręgu nr 2 Wiceprzewodniczący dwóch komisji sejmikowych: Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej.
Najbliższa rodzina: żona Emilia, syn Wiktor i córka Apolonia.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów Bartosz Wiśniakowski sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi dla Dzielnicy Wilanów:

 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Wilanów (WAG);
 2. Wydział Informatyki dla Dzielnicy Wilanów (WIN);
 3. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów (WOŚ);
 4. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów (WOM);
 5. Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów (WSŚ);
 6. Wydział Zarządzania Nieruchomości dla Dzielnicy Wilanów (WZN);
 7. Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wilanów (ZZP)

oraz koordynuje współpracę z delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D), a także wykonuje czynności nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

 

Dyżury  Zarządu

Uchwały Zarządu