null

Sylwia Wachowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest drugą kadencję. Kandydowała z listy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów.
Mieszkanka Wilanowa od 2006 roku.

  • Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • Uczestniczy w pracach Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego.

Wykształcenie: wyższe, absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Zawodowo: przedsiębiorca, prawnik.
Zainteresowania: jest wielbicielką podróży, książek oraz kulinarnych przysmaków.
Kontakt do radnej: e-mail: swachowska@radni.um.warszawa.pl