null

Załatw sprawę w Urzędzie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy dotyczące ograniczeń obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy ( w tym Urzędów Dzielnic ) w związku z zagrożeniem koronawirusem Sars -CoV-2 >> Ogłoszenie

Od 7 czerwca br. Urząd Dzielnicy Wilanów przywraca załatwianie spraw bez konieczności umawiania wizyt.

Jednocześnie informujemy, że osoby już umówione będą obsłużone w ustalonym terminie. 

W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny.
 

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 

dla Dzielnicy Wilanów Urzędu m.st. Warszawy

ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa

czynny:

poniedziałek 8.00 - 18.00

wtorek - piątek 8.00 - 16.00


Godziny pracy kasy Urzędu:

parter, sala obsługi

poniedziałek 8.00 - 17.45

wtorek - piątek 8.00 - 15.45

 

Informacja WOM: 22 44-35-069

fax: 22 44-35-067

sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl


Warszawa 19115 - miasto czynne całą dobę.
Strona Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy, dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

https://warszawa19115.pl/

Szukasz informacji?
Warszawa 19115 dysponuje obszerną bazą wiedzy, aby informować szybko i skutecznie.

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji

  

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA

Podstawowe informacje oraz składanie wniosków za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców parter budynku A stanowiska 15- 17 tel.: 22 443 50 74 do 76
aby zapoznać się z  informacjami dotyczącymi procedur dotyczących administracji architektoniczno-budowlanej, należy kliknąć >>Tutaj
aby zapoznać się z  informacjami dotyczącymi procedur dotyczących polityki przestrzennej i planowania miejscowego, należy kliknąć >>Tutaj
aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi procedur ustalania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, należy kliknąć >>Tutaj
Przyjęcia interesantów przez pracowników Wydziału Architektury - poniedziałek: 8.30 - 15.30 po umówieniu telefonicznym >>Tutaj
Dodatkowe informacje 

Informacje dotyczące wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych, kontenerowych stacji transformatorowych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, sieci cieplnych i sieci telekomunikacyjnych dostępne są w wyszukiwarce publicznej RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych) http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/
informacje dotyczące ww. zgłoszeń budowy dostępne są również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>Tutaj
Informacje o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1129/2020 z dnia 10.09.2020 r >>Tutaj
Serwis mapowy Miasta Stołecznego Warszawy >>Tutaj
Przyjęcia interesantów przez pracowników Wydziału Architektury - poniedziałek: 8.30 - 15.30 po umówieniu telefonicznym: 

INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, MIEJSKI  RZECZNIK KONSUMENTÓW

parter stanowisko 16, tel. 22 44 35 075


GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI, KARTA WARSZAWIAKA, KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY

parter stanowisko 17, tel.: 44 35 074


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

parter, pok. 5, tel.: 22 44 34 937


PRAWO JAZDY

parter sala obsługi, tel.: 22 44 35 086 i 22 44 35 088, e-mail: wilanow.dbaiso@um.warszawa.pl
aby zapoznać się z procedurą wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, należy kliknąć >> Tutaj
Sprawdź status sprawy: www.kierowca.pwpw.pl/


REJESTRACJA POJAZDÓW

parter - sala obsługi, tel.: 22 44 35 091 i 22 44 35 092, e-mail: wilanow.dbaiso@um.warszawa.pl
aby zapoznać się z procedurą rejestracji pojazdów, należy kliknąć >> Tutaj
aby zapoznać się z pozostałymi informacjami dotyczącymi procedury rejestracji pojazdów, należy kliknąć >> Tutaj
aby zapoznać się z procedurą wyrejestrowania pojazdów, należy kliknąć >> Tutaj
Sprawdź status sprawy: www.pojazd.pwpw.pl/


MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE

parter - sala obsługi, tel.: 22 44 35 082, 084 i 085, e-mail: wilanow.dbaiso@um.warszawa.pl
aby zapoznać się z procedurą wydawania dowodów osobistych, należy kliknąć >> Tutaj
aby zapoznać się z procedurą zameldowania i wymeldowania, należy kliknąć >> Tutaj
aby zapoznać się z procedurą wydawania zaświadczeń i udostępnienia danych z rejestrów, należy kliknąć >> Tutaj
Informacje dotyczące wyborów znajdują się >> Tutaj
Dowód osobisty można odebrać w terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia wniosku. Status wniosku można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl


ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, budynek B, pok. 307, 308, 320, tel.: 22 44 34 954 do 958
Informacje o zasadach przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń znajdują się >> Tutaj


INFORMACJA, OŚWIATA, KULTURA, SPORT, SKARGI I WNIOSKI, INFORMACJA PUBLICZNA


KASA

parter - sala obsługi, tel. 22 44 35 069

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 8.00 - 17.45

wtorek - piątek 8.00 - 15.45

Informujemy, że w kasie można dokonać płatności kartami płatniczymi takimi jak:Visa, Visa Electron, Master Card Electronic, Euro Card / MasterCard,Maestro

PŁATNOŚĆ KARTĄ BEZ PROWIZJI


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w związku z powstaniem od 1 października 2019 r. Centrum Obsługi Podatnika sprawy dot. podatków będą realizowane przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.

tel. 22 44 30 900, 22 44 30 901
e-mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl

Jednocześnie informujemy, że o zakupie nieruchomości oraz o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych należy zawiadomić organ podatkowy na odpowiednim wzorze, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian.

Złożenie wypełnionych druków może nastąpić w każdym Urzędzie m.st. Warszawy (niezależnie od lokalizacji przedmiotu opodatkowania).

Druki do pobrania są dostępne pod linkiem: link

Do dnia 10 stycznia 2020 r. w Dzielnicy Wilanów będzie udzielana informacja dotycząca stanu konta w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych (dot. podmiotów, których przedmioty opodatkowania były realizowane w Dzielnicy Wilanów do 30 września 2019 r.) – tel. 22 4434971; 22 4434967.

Uwaga !!!

W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku przez Centrum Obsługi Podatnika obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej informujemy, że do obsługi płatności z ww. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika, tj. dla:
 

- opłaty skarbowej rachunek nr:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych rachunek nr:

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

WYMIAR OPŁATY / DEKLARACJE / - 22 44 35 001
KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY – 22 44 34 962
Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi znajdują się >>Tutaj

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

  • USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – 22 44 34 912, 22 44 34 913, 22 44 35 038
  • KSIĘGOWOŚĆ OPŁATY – 22 44 34 971
  • dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22 44 34 912, 22 44 34 913


OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 22 44 35 033


KSIĘGOWOŚĆ OPŁAT POZOSTAŁYCH, tj.  PAS DROGI, UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY, OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA - 22 44 34 963 


PASZPORTY

Od 4 maja 2009 komórka Urzędu Wojewódzkiego do spraw paszportowych dla mieszkańców Wilanowa - Referat Paszportów Nr 4 – znajduje się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 (obok stacji metra Imielin). Punkt czynny jest: w poniedziałek 8.00 - 17.30, wtorek -czwartek 8.00 - 15.30, w piątek 8.00 - 14.00.
Uwaga! Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej.
Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej na terenie województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania dokumentów paszportowych znajdują się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/gov/paszport-informacje-o-dokumencie

Sprawdzenie statusu można dokonać na stronie: 
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców umożliwiają rozpoczęcie procedur urzędowych, nie rozpatrują natomiast spraw merytorycznie oraz nie podejmują decyzji merytorycznych.
Obowiązkiem pracowników WOM jest: przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w urzędzie dokumentacji zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. Po stwierdzeniu kompletności składanych wniosków wraz z obowiązkowymi załącznikami, dokumentacja jest ewidencjonowana i kierowana do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę w stanowiskach obsługi WOM korzystając z adresu: https://rezerwacje.um.warszawa.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Dzielnicy Wilanów
Komórki organizacyjne Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Dzięki ESP posiadacze bezpiecznych podpisów elektronicznych będą mogli składać e - podania w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, sprawami obywatelskimi, dostępem do informacji publicznej czy uzyskaniem odpisu aktu urodzenia.
Instrukcja używania skrzynki znajduje się na stronie: http://eurzad.um.warszawa.pl


Konta bankowe
Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Wilanów
02-797 Warszawa,
ul. Franciszka Klimczaka 2
CitiBank

12 1030 1508 0000 0005 5003 4085 wpłaty z tytułu:

Odbioru odpadów komunalnych- rachunek ogólny dla osób fizycznych i podmiotów nie posiadających indywidualnych numerów rachunków bankowych nadawanych przy złożeniu deklaracji. KAŻDY KONTRAHENT POSIADA INDYWIDUALNY NUMER KONTA NADANY Z URZĘDU PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI NA KTÓRY WINIEN DOKONYWAĆ WPŁATY

75 1030 1508 0000 0005 5003 4018 – RACHUNEK DOCHODÓW DZIELNICY – rachunek ogólny wpłaty z tytułu:

  • opłat adiacenckich
  • opłat z tytułu renty planistycznej
  • opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • opłat za najem i dzierżawę gruntu ( nieruchomości)
  • opłat z tytułu zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogi


Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – osoby fizyczne i prawne - rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 wpłaty z tytułu: opłat skarbowych

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika


Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - 75 1030 1508 0000 0005 5003 4018


63 1030 1508 0000 0005 5001 6192 wpłaty z tytułu: 

rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska, opłat przedsiębiorstw za usunięcie lub przesadzenie drzew, kary za wycięcie drzew bez decyzji

51 1030 1508 0000 0005 5001 6117 wpłaty z tytułu:

opłat komunikacyjnych, tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne, opłat ewidencyjnych

07 1030 1508 0000 0005 5001 6036 wpłaty z tytułu:

opłat za udostępnienie danych z ewidencji

73 1030 1508 0000 0005 5001 6109 wpłaty z tytułu:

wadium, kaucji gwarancyjnej

32 1030 1508 0000 0005 5001 6168 wpłaty z tytułu:

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 wpłaty z tytułu:

opłaty geodezyjno - kartograficzne