Informacje o dostępności urzędu

Co robimy

Urząd Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy

Tłumaczenie na polski język migowy dostępne na miejscu i online.
Na miejscu dostępny asystent dla osób niewidomych/słabowidzących.

Urząd Dzielnicy Wilanów

Warszawa ma osiemnaście dzielnic. Każda dzielnica ma swój urząd. Urząd Dzielnicy Wilanów jest częścią Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędem Dzielnicy kieruje burmistrz oraz jego współpracownicy.

Urząd Dzielnicy jest podzielony na części. Te części to wydziały, zespoły oraz delegatury. Każdy wydział, zespół oraz delegatura zajmuje się innymi sprawami. 

Szczegółowe informacje znajdują się po linkiem- https://wilanow.um.warszawa.pl/-/wydzialy-i-delegatury

Czym zajmuje się Urząd Dzielnicy Wilanów

 • zajmuje się sprawami mieszkańców
 • obsługa mieszkańców odbywa się w budynku urzędu
 • dba o jakość pracy przedszkoli, szkół, instytucji kultury i obiektów sportowych na terenie dzielnicy
 • dba o obiekty opieki medycznej, takie jak przychodnia lub szpital
 • zarządza lokalami, budynkami i innymi obiektami na terenie dzielnicy
 • dba o drzewa i roślinność na terenie dzielnicy
 • dba o dobry stan dróg na terenie dzielnicy
 • dba o czystość i porządek na terenie dzielnicy

Co możesz załatwić w Urzędzie Dzielnicy Wilanów

 • sprawy związane z miejscem zamieszkania lub z pobytem stałym czy czasowym
 • sprawy związane z dowodem osobistym
 • sprawy związane z prawem jazdy
 • sprawy związane z rejestracją pojazdów
 • sprawy związane z pomocą pieniężną dla rodzin, takie jak fundusz alimentacyjny, 500+ i 300+, bon żłobkowy
 • sprawy związane z prowadzeniem firmy
 • sprawy związane z oświatą, na przykład możesz złożyć wniosek o dowóz osób z niepełnosprawnością do przedszkola lub szkoły
 • sprawy związane z kulturą i sportem, na przykład możesz dostać pomoc pieniężną na działania kulturalne i sportowe
 • sprawy związane z projektowaniem i budową budynków, na przykład możesz otrzymać pozwolenie na budowę
 • sprawy związane z projektowaniem i budową dróg, na przykład możesz dowiedzieć się o lokalnych drogach, oświetleniu ulicznym, planowanych remontach i inwestycjach, możesz też zgłosić dziurę w drodze
 • sprawy związane z ochroną środowiska, na przykład możesz zgłosić wycięcie drzew i krzewów albo zgłosić powalone drzewo, zepsute urządzenie na placu zabaw albo zaśmiecone ulice i chodniki
 • sprawy związane z geodezją, na przykład możesz dostać pisemną informację dotyczącą położenia i wielkości twojej działki lub nieruchomości
 • sprawy związane z nieruchomościami i lokalami, na przykład możesz postarać się o przyznanie mieszkania komunalnego lub mieszkania socjalnego Są to mieszkania dla osób, których nie stać na zakup mieszkania.
 • możesz wyrobić tutaj na przykład Kartę Warszawiaka, Kartę Młodego Warszawiaka i Kartę Dużej Rodziny Karty te dają zniżki na przykład na zakupy, przejazdy lub bilety wstępu.

Gdzie i jak załatwić sprawę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów

Sprawy urzędowe załatwisz w Wydziale Obsługi Mieszkańca. Możesz przyjść osobiście lub załatwić sprawę przez telefon. Swoją wizytę możesz wcześniej umówić telefonicznie lub przez Internet. W Wydziale Obsługi Mieszkańca dowiesz się, jak załatwić daną sprawę. Dostaniesz odpowiedni formularz i dowiesz się, jak go wypełnić.5

Kontakt

Numer telefonu: 22 44 35 069
Miejskie Centrum Kontaktu: 19 115

Na stronie internetowej jest dostępny tłumacz języka migowego. 
Możesz umówić wizytę w urzędzie przez system rezerwacji Urzędu Miasta.

Adres Urzędu Dzielnicy Wilanów

ul. Klimczaka 2
02-797 Warszawa

Wskazówki dojazdu

Najbliższe przystanki autobusowe:

WILANÓW 01 z kierunku od ul. Królowej Marysieńki w stronę ul. Vogla: autobusy nr: 139, 163, 164, 200, 251, 264,339, 519

WILANÓW 12 przystanek końcowy z kierunku od ul. Królowej Marysieńki: autobus nr: 519 [trasa skrócona], E-2

WILANÓW 02 z kierunku od ul. Vogla w stronę ul. Królowej Marysieńki: autobusy nr: 116, 130, 139, 164, 200, 251, 317, 339, 519, E-2
Autobusy: 116, 317, 519 [trasa skrócona], E-2 rozpoczynają bieg od przystanku WILANÓW 02

Urząd Dzielnicy Wilanów dysponuje parkingiem podziemnym dla interesantów. Wjazd od strony budynku Urzędu - ul. Klimczaka 4. 

Godziny pracy

W poniedziałki w godzinach od 8:00 do 18:00

Od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Grafika - tekst łatwy do czytania i rozumienia
 

 

Co robimy – tekst łatwy do czytania i rozumienia.

Co robimy - tłumaczenie na Polski język migowy