Wyróżnione wydarzenia

 • Dołącz online do Karty Dużej Rodziny-informacje

  Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online. Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i...

 • Pytania i Odpowiedzi

  W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dotyczącymi Karty Dużej Rodziny odpowiadamy na pytania: Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty? 1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; Wzór ww....

 • Karta Dużej Rodziny - informacje

  Karta Dużej Rodziny Co oferuje Karta Dużej Rodziny? tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, zakupy, książki, wakacje, zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne, zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców, darmowe wstępy do parków narodowych. Kto może skorzystać ze zniżek? Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z...

 • Pomoc Społeczna

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy jest instytucją powołaną do udzielania pomocy i wsparcia mieszkającym w Dzielnicy Wilanów osobom i rodzinom, które przeżywają trudności życiowe i nie są w stanie ich pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości. Wykwalifikowana kadra naszego Ośrodka gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego oraz terapii i...

 • Bezpłatne poradnictwo

  Przedstawiamy Ogólnomiejską Stronę Informacyjną o bezpłatnym poradnictwie dla mieszkańców Warszawy Strona ta powstała z inicjatywy organizacji i instytucji współpracujących w Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego. Dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. W roku 2011 organizacje pozarządowe skupione w Komisji dialogu społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego udzieliły mieszkańcom Warszawy 46 330 bezpłatnych konsultacji (prawnych,...