Wyróżnione wydarzenia

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

  Na terenie Dzielnicy Wilanów działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Siedziba Zespołu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Przyczółkowej 27A. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.opswilanow.pl/zespol/zaspol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-w-rodzinie/ Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w...

 • Informacje o ofercie pomocowej i jej dostępności podczas epidemii

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na stronie Miasta: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc zamieszczone są informacje o ofercie pomocowej i jej dostępności podczas epidemii z zakresu: oferty programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2021 r. wykazu miejsc, w których w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2021 r....

 • Fundacja Mederi – pomóżmy dzieciom

  Fundacja Mederi – pomóżmy dzieciom Otwarta grupa wsparcia o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców. Zapraszamy rodziców/opiekunów których dzieci doświadczyły/doświadczają przemocy lub były świadkami przemocy wobec innych. Grupa psychoedukacyjna dla dzieci z elementami socjoterapii. Zapraszamy na grupę psychoedukacyjną dzieci, które były świadkiem przemocy lub same doznały lub doznają przemocy. Link fo fundacji mederi - http://fundacjamederi.pl/

 • Warszawska sieć pomocy dzieciom

  Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom świadczy pomoc w zakresie: diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci, pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie, wsparcia rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego, pomocy rodzicom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci. Pomoc jest świadczona w placówkach zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach miasta stołecznego Warszawy. Informacje...